tisdag 26 november 2013

Fourth chapter, the fourth part translated into English

Now the fourth chapter, the fourth part translated into English.

Nu det fjärde kapitlet fjärde del översatt till engelska.

Fourth chapter, the fourth part


Fjärde kapitlets fjärde del är uppladdat.

The fourth chapter, the fourth part is uploaded.

The fourth chapter's third part translated into English

Now the fourth chapter's third part translated into English.

The fourth chapter's second part translated into English

Now the fourth chapter's second part translated into English.

måndag 25 november 2013

The fourth chapter's first part translated into English.

Now the fourth chapter's first part translated into English.

Fjärde kapitlets andra del

Nu ligger fjärde kapitlets andra del uppe.

söndag 24 november 2013

Fjärde kapitlet

Nu ligger fjärde kapitlets första del uppe.